Sosiale medier er nettbaserte tjenester som legger til rette for mange-til-mange-kommunikasjon og hvor innholdet i stor grad skapes av brukerne selv. Begrepet ble vanlig på norsk i 2008, og er en sekkebetegnelse uten noen klar definisjon. De mest brukte sosiale mediene i Norge er Facebook, Wikipedia, YouTube, blogger, Twitter og Instagram. Sosiale medier skiller seg fra massemedier (som TV, radio og avis), som i hovedsak legger til rette for en-til-mange-kommunikasjon, og fra kommunikasjonsteknologi (som telefon, brev og tekstmeldinger) som er bedre egnet til en-til-en-kommunikasjon.

Historie
Sosiale medier har eksistert lenge før begrepet oppsto. Internett har blitt brukt til sosiale formål helt fra starten av, i første omgang gjennom e-post. Utover 1970- og 20-tallet ble det utviklet en rekke tjenester som lot internettbrukere kommunisere mange-til-mange, eksempelvis Usenet, Bulletin Board System (BBS), Multi User Dungeons (MUD) og Internet Relay Chat (IRC).

Sosiale nettverkningstjenester
Innen forskningen brukes oftest Boyd & Ellisions definisjon på sosiale nettverkingstjenester (SNS), som kan sees som en undergruppe av sosiale medier. Dette er nettbaserte tjenster som lar brukerne opprette en offentlig eller halv-offentlig profil innenfor et lukket system lage en liste over andre brukere som de har en tilknytning til og disse listene over tilknytninger leder videre til de andre brukernes profiler, som igjen har lister over deres tilknytninger.
Med en slik definisjon er det første SNSet SixDegrees, som oppsto i 1997. Andre eksempler på SNSer er Facebook, Twitter og Instagram. Tjenester som SnapChat og Skype er derimot ikke SNSer, ettersom man ikke kan se hvem andre personer er koblet til. Heller ikke blogger eller Wikipedia kommer innenfor en streng bruk av definisjonen SNS.

Hva kan vi hjelpe med?
Vi setter opp private eller bedriftskonti på de forskjellige sosiale medier etter ønske. I tillegg kan vi sette opp forskjellige koblinger fra websider. Spesielt Facebook er populært for bedrifter og organisasjoner, og koblinger mellom slike sider og websider benyttes i stor utstrekning.
Det glelder ganske enkelt å bli sett av flest mulig besøkende. Det snakkes om antall "Likes", dvs antall som har sett enten websiden eller Facebooksiden og har klikket "Liker".  Det medfører at vedkommende automatisk vil få meldinger på sin Facebook-side om alle oppdateringer som legges ut på bedriftens Facebook-sider.