Det var en gang vanlig at bedriftene hadde sine egne lokale IT-løsninger. Nå derimot, kan de hente sine IT-løsninger fra en sentralisert IT-plattform i et moderne datasenter. Bedriftene sikres et dedikert team som sørger for at brukerne alltid har stabile og sikre IT-løsninger, enten de er på kontoret, hjemme eller på reise. Løsningen reguleres i takt med behovet.

Nettskyen kan også forklares slik:
"Nettskyen er en felles betegnelse for data-løsninger som driftes av en ekstern leverandør og som er tilgjengelige for brukerne, on demand, via offentlig Internett eller annet privat nettverk." I skyen dekker vi alle dine databehov - med sikkerhet og brukeropplevelse i fokus.
Nettskyen (Cloud Computing) er internettbasert lagring av filer, programmer og infrasukturer. Man kan si at Nettskyen har eksistert i mange år, men i dag kan et selskap leie eller kjøpe plass for sine daglige operasjoner. Besparelsene ved å implementere Nettskyen er betydelige, og prisingen for bruke av disse tjenestene kan, etter behov, lett justeres opp eller ned.

Fordeler ved bruk av Nettskyen:
  • Rask service
  • Sikker service
  • Tilfredstillende brukererfaring
  • Lavere kostnader
  • Flerbruker aksess
  • Utviklingsplattform
  • Ubegrenset lagringsplass

Datasikkerhet er et av de viktigste områdene med Nettskyen. Selv om kryptering og sikkerhetsrutiner stadig utvkles, lurer frykten for hackere i bakgrunnen for mange firmaer. Eksperter sier at sikkerhetssystemer for Nettskyen vil bli perfeksjonert og bli sterkere innen de neste 4 årene. Som for enhver form for teknologi, bør arbeidsgiveren ha en policy for bruk av Nettskyen som beskriver hva slags overvåkning som vil bli utført.
Denne policyen vil sikre at den ansattes bruk av Nettskyen ikke blir misbrukt av arbeidsgiveren og bør dessuten fastslå at den ansatte ikke har noen private rettigheter til noen data i Skyen. Ved bruk av tjenster som Box, Dropbox, Microsoft, Apple eller Amazon vil det være flere juridiske forhold som må vurderes av alle ivolverte parter.